Om du anväder "Windows Internet Explorer" så kan man få problem med att menyn inte fungerar.
Det går att fixa på följande sätt:

Man måste aktivera Kompatibilitetsvy klicka på iconen som visas i bilden nedan:

Tryck sedan på tangenten F5